icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

طلا مدنی

طلا مدنی برداشت‌های شخصی و انتقادی خود نسبت‌به مسئله‌ی جنسیت و ساختار قدرت را با دیدگاهی تلخ اما طنزآمیز به‌تصویر می‌کشد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
tala madani

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop