طاهر پورحیدری

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

طاهر پورحیدری

طاهر پورحیدری در آثارش مناظر شهری و ساختمان‌ها را با تمرکز بر بافت‌های فرسوده‌ی شهر و خانه‌های قدیمی بازنمایی می‌کند.  ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bktop