icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شیرین نشاط

محوریت اصلی آثار شیرین نشاط را زنان و مسائل مربوط به جنسیت شکل می‌دهد و مایه‌هایی از مذهب، سیاست و دغدغه‌ی هویت نیز در کار او به چشم می‌خورد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
shirin neshat

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop