icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شهریار احمدی

حرکت پیوسته‌ی میان فرم‌های فیگوراتیو و انتزاعی، هم‌چنین رجوع به شاخصه‌های نگارگری ایرانی در قالبی مدرن را می‌توان اصلی‌ترین خصوصیت نقاشی‌های شهریار احمدی (متولد ۱۳۵۸) دانست. آثار این هنرمند با رویکردی به هنر و ادبیات ایرانی، در مرزی میان سنت‌گرایی و مدرنیته قرار گرفته است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
shahriar ahmadi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop