ساسان ابری

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ساسان ابری verified

ساسان ابری عکاسی روایتگر با دیدگاه شخصی است و نگاهی که نسبت به زندگی، جامعه و محل زندگی خود دارد را با تصاویری که از منظره‌ی شهر تهران یا طبیعت ثبت می‌کند به نمایش می‌گذارد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bktop