icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

سلمان خوشرو

آثار سلمان خوشرو تجسمی از تصویر انسان، نه به شکل‌ متعارف آن، بلکه به شیوه‌ای تازه است؛ شیوه‌ای که با ادراکات و انتظارات ما از چهره و فیگور بازی می‌کند و با زبانی نزدیک به انتزاع، جوهره‌ی روح انسان را نمایش می‌دهد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
salman khoshroo

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop