icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ساله شریفی
verified Verified by Artist

ساله شریفی نقاش معاصر است که در آثارش با بیانی خیال‌انگیز، رنگ‌های زنده و تصاویری از درختان و گل‌ها به نمایش پیوند میان طبیعت و انسان پرداخته است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
sale sharifi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop