icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ساله شریفی
verified Verified by Artist

ساله شریفی نقاش معاصر است که در آثارش با بیانی خیال‌انگیز، رنگ‌های زنده و تصاویری از درختان و گل‌ها، به نمایش پیوند میان طبیعت و انسان پرداخته است. اغلب نقاشی‌های ساله شریفی صحنه‌هایی از باغ ایرانی را با تاکید بر گیاهان به تماشا می‌گذارد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
sale sharifi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop