icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پروانه اعتمادی

پروانه اعتمادی هنرمندی تجربه‌گرا است که در طول بیش از پنج‌دهه فعالیت خود، دوره‌های کاری متفاوتی را تجربه کرده و به تکنیک‌های مختلفی رو آورده است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
parvaneh etemadi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop