نیما پتگر

 • حراج تهران logo

  حراج تهران 4 دى 1395
  قیمت فروش رفته: 380,000,000ریال

  حراج تهران 4 دى 1395

  • 1356 | طلوع (1)
  • 200 × 100 سانتی‌متر
  • رنگ‌روغن روی بوم

  قیمت فروش رفته: 380,000,000ریال

  • شماره‌ی اثر: 65
  • برآورد: 300,000,000ریال - 400,000,000ریال
  • قیمت چکش‌خورده: 380,000,000ریال