icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نیوشا توکلیان

نیوشا توکلیان عکاس معاصر است که موضوع اصلی آثار خود را نمایش چهره‌ی افراد و صحنه‌هایی از زندگی آنان در ایران و کشورهای دیگر با رویکردی مستندگرایانه قرار داده است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
newsha tavakolian

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop