icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ناصر اویسی

ناصر اویسی نقاش معاصر، از پیشگامان جنبش سنت‌گرایی نو و از هنرمندان مکتب سقاخانه است. ایجاد فضایی تغزلی با الهام از نقاشی سنتی و نگارگری و تلفیق آن با مدرنیته، پیکر زن ایرانی، اسب و پرنده، استفاده از رنگ‌های درخشان به عنوان شاخص‌ترین ویژگی‌های آثار ناصر اویسی شناخته می‌شوند. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
nasser ovissi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop