محسن وزیری مقدم

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محسن وزیری مقدم

محسن وزیری مقدم نقاش، مجسمه‌ساز و هنرمند پیشرو ایرانی است که در زمینه‌ی معرفی هنر نوگرای ایران در نهادهای بین‌المللی نقش ویژه‌ای داشت و برای خلق آثار خود زبانی بین‌المللی را کشف کرد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bktop