icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محمد فاسونکی

روحیه اکسپرسیونیستی، بیانگری فرم‌ها و جسارت در به‌کارگیری خطوط و لکه‌های رنگی بارزترین ویژگی نقاشی‌های محمد فاسونکی است. این هنرمند که به‌عنوان نقاش، مجسمه‌ساز و مدرس هنر شناخته می‌شود، در آثار خود با تمرکز بر موضوع انسان، از تمامی امکانات تصویری برای بیان حالات، هیجانات و احساسات استفاده می‌کند. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
mohammad fassounaki

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop