icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مسعود کشمیری

مسعود کشمیری نقاش و تصویرساز معاصر است که شیوه‌ای از واقع‌گرایی فیگوراتیو را در آثار خود به نمایش می‌گذارد. این هنرمند با تأکید بر موضوع پرتره و پیکره‌ی انسان، به‌خصوص زنان، به نمایش ویژگی‌های درونی و بیرونی افراد پرداخته و روایتگر احساسات یا لحظاتی از زندگی روزمره است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
masoud keshmiri

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop