icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

لیلی متین دفتری

لیلی متین‌دفتری نقاش نوگرای ایرانی بوده است. این هنرمند در آثار خود فارغ از موضوع، همواره اشکال ساده و رنگ‌های تخت را به شیوه‌ای فرم‌گرا و با زبانی ساده به‌تصویر کشیده است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
leyly-matine daftary

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop