icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

لیلی متین دفتری

نقاشی‌های لیلی متین دفتری ترکیبی موفق از روحیه درونگرای او، ویژگی‌های ساختاری هنر شرق و تاثیرات هنر هم‌دوره‌ی خودش در اروپا را به نمایش گذاشته است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
leyly-matine daftary

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop