icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حامد صحیحی

حامد صحیحی با ارجاع به خواب‌ها، خاطرات و پیچیدگی‌های مغز انسان، فضایی سوررئال متاثر از جهان ذهنی خود می‌سازد و رویاهایش را بازگو می‌کند. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
hamed sahihi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop