icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

فریده لاشایی
verified Verified by Artist

فریده لاشایی هنرمندی تجربه‌گرا با احساسات شاعرانه است که بیش‌از همه با نقاشی‌های انتزاعی بیانگرای خود شناخته می‌شود. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
farideh lashai

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop