icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

فرح اصولی

فرح اصولی، نقاش معاصر ایرانی، در آثارش به ترکیبی منحصر‌به‌فرد از شیوه‌ی سنتی نگارگری ایرانی با موضوعات و رویکردهای امروزی دست یافته است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
farah ossouli

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop