icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

داود امدادیان

داوود امدادیان نقاش طبیعت و درختان است. او با رویکردی شاعرانه به ثبت و بازنمایی شکوه طبیعت پرداخت و نگاه ژرف و تمثیلیِ برگرفته از هنر ایرانی را در هم‌نشینی با مناظرِ یادآور سبک رمانتیک قرن نوزدهم، به نمایش گذاشت. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
davood emdadian

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop