چارلز حسین زنده‌رودی

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چارلز حسین زنده‌رودی

نام حسین (چارلز) زنده‌رودی با جنبش سقاخانه و شیوه‌ی نقاشی‌خط پیوند خورده است. زنده‌رودی قصد داشت چیزی نو از دل هنر کهن ایرانی خلق کند و جریان نقاشی مدرن ایران را بر پایه‌ی هنر سنتی بنا کند. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
charles-hossein zenderoudi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop