icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

بیتا فیاضی

بیتا فیاضی، هنرمند پیشرو ایرانی است که در اوایل دهه هفتاد با به چالش کشیدن آنچه به‌عنوان هنر مرسوم بود با چیدمان‌ها و مجسمه‌هایش مطرح شد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bita fayyazi

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop