icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

بیژن اخگر

آثار بیژن اخگر طیفی گسترده و در هم‌تنیده از رئالیسم تا انتزاع را به‌نمایش می‌گذارد. اصطلاح «نیمه انتزاعی» که برای توصیف نقاشی‌های او استفاده شده به کلیتی اشاره دارد که از سویی ارتباط هنرمند با موضوع اثر و از سوی دیگر، کمرنگ شدن موضوع و دغدغه هنرمند نسبت به ترکیب‌بندی، رنگ و فرم را دربرمی‌گیرد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bijan akhgar

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop