icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

بهرام دبیری

بهرام دبیری از هنرمندان نوگرای ایران است که در آثارش با تاکید بر ساده‌سازی فرم‌ها و بهره‌گیری از خطوط بیانگر به نمایش فیگورهای انسانی به خصوص زنان، جانوران و نمادهایی برگرفته از داستان‌های اساطیری می‌پردازد. رجوع به تاریخ تصویری هنر سنتی ایرانی و پیوند آن با مدرنیسم را می‌توان شاخص‌ترین ویژگی آثار این هنرمند دانست. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
bahram dabiri

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop