icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آویش خبره زاده

نقاشی‌ها، طراحی‌ها و انیمیشن‌های آویش خبره‌زاده شاعرانه و رویایی، ابهام برانگیز و برگرفته از تجربه‌ی زیست او به‌عنوان انسان معاصر و یک مهاجر است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
avish khebrezadeh

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop