امیر معبد

 • حراج تهران logo

  حراج تهران 27 دى 1398
  قیمت فروش رفته: 380,000,000ریال

  حراج تهران 27 دى 1398

  • 1397 | بدون عنوان
  • 50 × 23 × 25 سانتی‌متر
  • برنز
  • 2 / 5

  قیمت فروش رفته: 380,000,000ریال

  • شماره‌ی اثر: 52
  • برآورد: 300,000,000ریال - 400,000,000ریال
 • حراج تهران logo

  حراج تهران 22 دى 1396
  قیمت فروش رفته: 300,000,000ریال

  حراج تهران 22 دى 1396

  • 1394 | آفرینش
  • 44 × 62 × 35 سانتی‌متر
  • برنز
  • Number 2 from an edition of 3

  قیمت فروش رفته: 300,000,000ریال

  • شماره‌ی اثر: 109
  • برآورد: 300,000,000ریال - 400,000,000ریال
  • قیمت چکش‌خورده: 300,000,000ریال
 • حراج تهران logo

  حراج تهران 4 دى 1395
  قیمت فروش رفته: 420,000,000ریال

  حراج تهران 4 دى 1395

  • 1394 | آفرینش 5
  • 82 × 67 × 55 سانتی‌متر
  • برنز

  قیمت فروش رفته: 420,000,000ریال

  • شماره‌ی اثر: 86
  • برآورد: 200,000,000ریال - 250,000,000ریال
  • قیمت چکش‌خورده: 420,000,000ریال