icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امیر ح. فلاح

 فراوانی نقش، رنگ و جزییات در آثار امیرحسین فلاح (متولد ۱۳۵۸) از روایتی شخصی و با رجوع به عناصر شرقی سرچشمه گرفته اما مفاهیمی جهانی را مطرح می‌کند. بررسی شرایط انسان در رابطه با نظام سیاسی حاکم بر دنیا را می‌توان موضوع اصلی آثار این هنرمند که طیفی گسترده شامل نقاشی‌، مجسمه، چیدمان و ویدئوآرت را دربرمی‌گیرد دانست. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
amir-h fallah

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop