icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

علیرضا اسپهبد

آثار علیرضا اسپهبد نقاش و طراح معاصر به عنوان تصاویری نماد‌گرا که با بیانی ابهام‌انگیز، گروتسک و سوررئال به مضامین اجتماعی می‌پردازد شناخته می‌شوند. نقاشی‌های علیرضا اسپهبد در تمام دوران کاری وی در قالب فیگوراتیو، با تاکید بر معنادار بودن هنر و استفاده از عناصر نمادین خلق شده‌‌ و همین ویژگی‌ها او را در زمره هنرمندان مفهوم‌گرا قرار‌ داده است. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
alireza espahbod

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop