icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

علی بهشتی

نمایش فرم‌های سه‌بعدی و جسمیت بخشی به اشیاء با استفاده از مهارت بالا در تکنیک طراحی، ویژگی منحصربه‌فرد آثار علی بهشتی (متولد ۱۳۶۷) است. کیفیت مادی، ساختار معمارگونه و بُعدگرایی در طراحی‌های او به شیوه‌ای دقیق اما با پرهیز از جزئیات ایجاد می‌شود و درنتیجه صورتی کلی از ماهیت اجسام را به نمایش می‌گذارد.بُعدگرایی در طراحی‌های او به شیوه‌ای دقیق اما با پرهیز از جزئیات ایجاد می‌شود و درنتیجه صورتی کلی از ماهیت اجسام را به نمایش می‌گذارد. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
ali beheshti

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop