icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

احمد امین نظر

آثار احمد امین‌نظر همواره متأثر از ویژگی‌ها و عناصر نگارگری ایرانی بوده که به شکلی هنرمندانه در همنشینی با شیوه‌های اکسپرسیونیستی قرار گرفته‌اند. ... همه را بخوانید

همه را بخوانید
ahmad-amin nazar

نمایش همه‌ی آثار

bookmark-icon
bktop