icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ولتا نیویورک ۲۰۲۰
ولتا نیویورک

14 اسفند تا 18 اسفند 1398

ولتا نیویورک ۲۰۲۰

ولتا نیویورک آثار هنرهای معاصر را از هنرمندان نوظهور و حرفه‌ای به نمایش می گذارد. این دوره از ولتا با حضور ۵۵ گالری بین‌المللی به نیویورک باز می ‌گردد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۱۴ تا ۱۸ اسفند

اخبار و مقاله ها

bktop