icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ولتا بازل ۲۰۱۸
ولتا بازل

21 خرداد تا 26 خرداد 1397

ولتا بازل ۲۰۱۸

ولتا، نمایشگاه هنر بازل برای موقعیت‌های جدید بین‌المللی، در سال 2005 به عنوان یک پروژه‌ی همکاری بین فروشندگان و همکاران کار خود را آغاز کرد. هدف از این رویداد خلق پلتفرمی برای گالری‌های بین‌المللی فراتر از رویداد هنری جوان «لیستِ» و بازار وزین «هنر بازل»، بوده است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 11 - 16 ژوئن

اخبار و مقاله ها

bktop