icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یو وی اِن تی ۲۰۲۲
یو وی اِن تی

5 اسفند تا 8 اسفند 1400

آرت‌فر یو وی اِن تی ۲۰۲۲ رویدادی آوانگارد و معاصر است. هدف این رویداد ایجاد فضاهای متنوع برای خلق و گفتگو است. بیش از ۳۰ گالری ملی و بین المللی مانند هر سال حضور خواهند داشت تا روندهای هنری فعلی را منعکس کنند. این آرت‌فر تلاش می‌کند فضایی برای کشف تازه‌ترین زبان‌ها، یکپارچه‌سازی کدهای زیبایی شناسی مختلف و یافتن روندهای جدید در دنیای هنر ایجاد کند. پس از پنج دوره، این نمایشگاه تکامل یافته است و در فوریه ۲۰۲۲، درهای خود را برای ادامه جایگاه خود به عنوان یک تاریخ ضروری در هفته هنر مادرید باز خواهد کرد. - تصویر پوستر: دیوید شریگلی

در این نمایشگاه

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57104
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

57 × 39سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57103
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

38 × 55سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57102
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

40 × 56سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57101
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

56 × 39سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57100
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

41 × 55سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57099
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

31 × 28سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57098
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

24 × 34سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57097
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

33 × 23سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

, Mostafa Emami, Untitled, 2020, 57094
1399 | بدون عنوان

مصطفی امامی

34 × 23سانتی‌متر

گالری شعله عبقری

bktop