icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آنتایتلد آرت میامی بیچ ۲۰۲۲
آن‌تایتِلد

8 آذر تا 12 آذر 1401

آنتایتلد آرت میامی بیچ ۲۰۲۲

آرت‌فر آنتایتلد آرت که در سال ۲۰۱۲ توسط جف لاوسون تاسیس شد، یک نمایشگاه هنری است که هر ساله در شن‌های ساحل میامی برگزار می‌شود. یازدهمین دوره‌ی این نمایشگاه از ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود. نسخه‌ی ۲۰۲۲ این رویداد هنری، بزرگترین و بین‌المللی‌ترین نمایشگاه تا کنون است که دارای ۱۴۰ گالری و فضاهای غیرانتفاعی از بیش از ۳۰ منطقه است.

پوستر: فرانک لُبدِل

اطلاعات بازدیدکننده

پیش‌نمایش خصوصی: ۷ آذر نمایش عمومی: ۸ تا ۱۲ آذر

در این نمایشگاه

, Milad Mousavi, Broken Man in Three Part, 2022, 63351
1401 | مرد شکسته در سه قسمت

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Milad Mousavi, Broken Winners and Broken Losers, 2022, 63349
1401 | برنده‌های شکسته و بازنده‌های شکسته

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Milad Mousavi, No One Has Set their Hearts on Me, 2022, 63348
1401 | هیچ‌کسی بر من دل نبسته است

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Milad Mousavi, We Meet at Last, 2022, 63347
1401 | در آخر همدیگر را می‌بینیم

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Milad Mousavi, Recovery in Alter Dimensions, 2022, 63346
1401 | بازیابی در تغییر ابعاد

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Milad Mousavi, Broken in Cast, 2022, 63345
1401 | شکسته در گچ‌گیری

میلاد موسوی

زیرزمین دستان

, Sina Ghadaksaz, Let Me Shine on Your Flowers, 2021, 63344
1400 | بگذار بر گلهایت بدرخشم

سینا قدکساز

زیرزمین دستان

, Sina Ghadaksaz, We Are from the Heavens and Heavenwards We Journey, 2022, 63342
1401 | ما اهل بهشت هستیم و به سوی آسمان سفر می‌کنیم

سینا قدکساز

زیرزمین دستان

, Sina Ghadaksaz, What Happened to Paradise after Adam and Eve, 2022, 63341
1401 | پس از آدم و حوا چه بر سر بهشت آمد

سینا قدکساز

زیرزمین دستان

, Sina Ghadaksaz, What is Better than a Painter? - Two, 2022, 63340
1401 | چه از یک نقاش بهتر است؟ - دو

سینا قدکساز

زیرزمین دستان

, Sina Ghadaksaz, Maybe the Promised, , 63142
شاید وعده داده شده

سینا قدکساز

65 × 55 × 4سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Shiva Noroozi, I Wish I Could Tell You, 2020, 53552
1399 | کاش می‌توانستم به تو بگویم

شیوا نوروزی

20 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Victory, 2022, 63141
1401 | پیروزی

شیوا نوروزی

100 × 100سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Candles, 2022, 63140
1401 | شمع‎ها

شیوا نوروزی

100 × 200سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Rest Time, 2021, 53568
1400 | وقت استراحت

شیوا نوروزی

90 × 70سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Friendship, 2021, 49161
1400 | دوستی

شیوا نوروزی

50 × 70سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Winter Morning, 2020, 53553
1399 | صبح زمستان

شیوا نوروزی

20 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, It's a New Day, 2020, 53560
1399 | این روز نویی است

شیوا نوروزی

50 × 60سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Mask, 2020, 53557
1399 | نقاب

شیوا نوروزی

20 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Woman In Black Scarf, 2020, 53559
1399 | زنی با روسری سیاه

شیوا نوروزی

20 × 20سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, It’s Cloudy Today, 2020, 53554
1399 | امروز ابریست

شیوا نوروزی

20 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, In Silence, 2020, 53555
1399 | در سکوت

شیوا نوروزی

20 × 20سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Insomnia, 2020, 53556
1399 | بی‌خوابی

شیوا نوروزی

20 × 30سانتی‌متر

گالری سرای

, Shiva Noroozi, Morning Will Come, 2020, 53563
1399 | صبح می‌آید

شیوا نوروزی

40 × 50سانتی‌متر

گالری سرای

bktop