icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آنتایتلد آرت میامی بیچ ۲۰۲۰
آن‌تایتِلد

11 آذر تا 16 آذر 1399

آنتایتلد آرت میامی بیچ ۲۰۲۰

برنامه‌های نهمین دوره‌ی برگزاری‌ آرتفر آنتایتلد، آرت میامی بیچ معرفی شدند. این آرتفر که امسال به صورت مجازی برگزار می‌شود با همکاری سایت آرتلند، آثار ۶۰ گالری از ۳۰ شهر در سراسر دنیا را به‌نمایش می‌گذارد. نمایش آنلاین آنتایتلد میزبان مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای زنده در برنامه‌ی زوم و پلتفرم‌های آنلاین است.

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۱۱ آذر بازدید عمومی: ۱۲ تا ۱۶ آذر

در این نمایشگاه

, Farshad Farzankia, A Reluctant Hero, 2020, 34058
1399 | یک قهرمان بی‌میل

فرشاد فرزان‌کیا

190 × 200سانتی‌متر

گالری ریچارد هِلِر

, Farshad Farzankia, I work the whole city, 2020, 34057
1399 | من کل شهر کار می‌کنم

فرشاد فرزان‌کیا

175 × 155سانتی‌متر

گالری ریچارد هِلِر

, Ardeshir Tabrizi, Man and Serpent, 2020, 34055
1399 | انسان و مار

اردشیر تبریزی

129.5 × 121.9سانتی‌متر

گالری دی باک

, Ardeshir Tabrizi, Walking Griffin Present and Past, 2020, 34054
1399 | راه رفتن شیردال حال و گذشته

اردشیر تبریزی

121.9 × 127سانتی‌متر

گالری دی باک

, Ardeshir Tabrizi, Sitting Courtier, 2019, 34053
1398 | درباریِ نشسته

اردشیر تبریزی

124.5 × 121.9سانتی‌متر

گالری دی باک

, Ardeshir Tabrizi, Kneeling Dervish, 2019, 34052
1398 | درویش زانوزده

اردشیر تبریزی

132 × 127سانتی‌متر

ادواردو سِچی کانتمپراری

, Ardeshir Tabrizi, Bezan Tar, 2019, 34051
1398 | بزن تار

اردشیر تبریزی

132 × 127سانتی‌متر

ادواردو سِچی کانتمپراری

bktop