icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
یک نمایشگاه یک شهر
آرمری شو

17 اسفند تا 20 اسفند 1396

یک نمایشگاه یک شهر

«آرموری شو» از نخستین آرت‌فر‌های نیویورک و مقصد فرهنگیِ پیشرو برای مشاهده و جمع‌آوری مهمترین آثار هنری قرون بیستم و بیست و یکم در جهان است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 8 - 11 مارس

اخبار و مقاله ها

بازنگری آرموری شو

بازنگری آرموری شو

رویداد امسال تغییراتی را از سر گذراند که با استقبال مثبتی روبرو گشتند و ضمن شفافیت تجاری، نمایشگاه توانست نگاهی نزدیک‌تر و رضایت‌بخش‌تر به هنر آفریقایی داشته باشد، و همچنین ریسک‌های بزرگ‌تری را تقبل کند.

وب‌سایت
bktop