icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر دنگ‌دای تایپه ۲۰۲۰
آرت‌فر دنگ‌دای تایپه

27 دى تا 29 دى 1398

آرت‌فر دنگ‌دای تایپه ۲۰۲۰

تایپه دنگ‌دای آرت فر بین‌المللی تایپه، دومین دوره‌اش را در ژانویه 2020 برگزار می‌کند. در این آرت فر گالری‌های حرفه‌ای که توسط تیمی از گالری‌دارهای بین‌المللی انتخاب شده‌اند، شرکت می‌کنند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 17 - 19 ژانویه

اخبار و مقاله ها

bktop