icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اسپرینگ/بِرِیک آرت شو ۲۰۲۰
اسپرینگ/بِرِیک آرت شو

25 بهمن تا 27 بهمن 1398

اسپرینگ/بِرِیک آرت شو ۲۰۲۰

نمایشگاه هنر اسپرینگ بِرِیک، یک پلتفرم نمایشگاهی بین‌المللی شناخته‌شده‌ است. این آرت فر در دو شهر لس آنجلس و نیویورک برگزار می‌شود. دومین دوره‌ی سالیانه‌ی این نمایشگاه در لس آنجلس، از 14 تا 26 فوریه برگزار می‌شود و نهمین دوره‌ی سالیانه‌ی آن در شهر نیویورک، از 3 ماه مارس برگزار می شود و تا 9 مارس ادامه دارد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 14 تا 16 فوریه

اخبار و مقاله ها

bktop