icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر پوزیشِنز برلین ۲۰۲۳
آرت‌فر پوزیشِنز برلین

23 شهريور تا 26 شهريور 1402

آرت‌فر پوزیشِنز برلین ۲۰۲۳

دهمین دوره‌ی آرت‌فر از 14 تا 17 سپتامبر 2023 برگزار می‌شود. 

پوستر: یوکی یاماموتو

در این نمایشگاه

, Babak Haghi, Untitled, 2021, 69513
1400 | بدون عنوان

بابک حقی

40 × 35سانتی‌متر

, Babak Haghi, Untitled, 2022, 69512
1401 | بدون عنوان

بابک حقی

40 × 30سانتی‌متر

, Babak Haghi, Untitled, 2022, 69391
1401 | بدون عنوان

بابک حقی

90 × 60سانتی‌متر

, Babak Haghi, Untitled, 2023, 69390
1402 | بدون عنوان

بابک حقی

40 × 30سانتی‌متر

, Zartosht Rahimi, Untitled, 2022, 69389
1401 | بدون عنوان

زرتشت رحیمی

45 × 35سانتی‌متر

, Zartosht Rahimi, Untitled, 2023, 69388
1402 | بدون عنوان

زرتشت رحیمی

40 × 30سانتی‌متر

, Zartosht Rahimi, Untitled, 2023, 69386
1402 | بدون عنوان

زرتشت رحیمی

90 × 70سانتی‌متر

, Zartosht Rahimi, Untitled, 2023, 69387
1402 | بدون عنوان

زرتشت رحیمی

40 × 30سانتی‌متر

, Zahra Shafie, Untitled, 2023, 69206
1402 | بدون عنوان

زهرا شفیع

14 × 19سانتی‌متر

, Zahra Shafie, Untitled, 2023, 69205
1402 | بدون عنوان

زهرا شفیع

47 × 65سانتی‌متر

, Zahra Shafie, Untitled, 2023, 69203
1402 | بدون عنوان

زهرا شفیع

100 × 150سانتی‌متر

, Zahra Shafie, Untitled, 2023, 69204
1402 | بدون عنوان

زهرا شفیع

48 × 41سانتی‌متر

bktop