icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت فر پوزیشِنز برلین ۲۰۲۰
آرت‌فر پوزیشِنز برلین

20 شهريور تا 23 شهريور 1399

آرت فر پوزیشِنز برلین ۲۰۲۰

آرت فر پوزیشِنز برلین با نمایش آثار بین المللیِ مدرن و معاصر از بیش از ۱۳۰ شرکت کننده در فرودگاه تمپلهوف برگزار می شود.

در این نمایشگاه

, Martin Schuster, Urlaub, 2020, 27692
1399 | تعطیلات

مارتین شوستر

60 × 80سانتی‌متر

گالری اینترشاپ

, Eglė Ulčickaitė, A Boy Withdrawing a Thorn from the Sole of His Foot, 2018, 27691
1397 | پسری از پایش خار بیرون می‌کشد

ایگل اولچیکاییت

120.5 × 100.5سانتی‌متر

مِنو پارکاس

, Eglė Ulčickaitė, Pathway, 2019, 27690
1398 | گذرگاه

ایگل اولچیکاییت

145 × 197سانتی‌متر

مِنو پارکاس

, Feng Lu, Hollywood Walk of Fame, 2017, 27689
1396 | پیاده‌روی مشاهیر هالیوود

فنگ لو

48 × 28 × 30سانتی‌متر

پایتون‌ گالری

اخبار و مقاله ها

bktop