icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فوتو بازل ۲۰۱۸
فوتو بازل

22 خرداد تا 27 خرداد 1397

فوتو بازل ۲۰۱۸

فوتو بازل نخستین و تنها نمایشگاه بین‌المللی سوئیس است که به هنر عکاسی اختصاص داده شده است.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۲۲ تا ۲۷ خرداد

اخبار و مقاله ها

فوتو بازل: اکنون، با داشتن «اطاقی از آنِ خود»

فوتو بازل: اکنون، با داشتن «اطاقی از آنِ خود»

اکنون دیگر فوتو بازل در فولکس‌هآوس بازل برگزار می‌شود که یک ساختمان آرت دِکو جدیدا بازسازی شده شامل یک بار، رستوران فضای باز و بیرگارتن است. این مکان، با پای پیاده، در ده دقیقه‌ای مِسِ‌پلاتس واقع است که میدان مرکزی محل برگزاری آرت بازل است.

وب‌سایت
bktop