icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر آوت‌سایدر- نیویورک ۲۰۲۱
آرت‌فر آوت‌سایدر

9 بهمن تا 19 بهمن 1399

آرت‌فر آوت‌سایدر برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۲ در نیویورک را‌ه‌اندازی شد و به‌طور سالیانه در ماه ژانویه برگزار می‌شود. این آرت‌فر روی «هنر خام» تمرکز دارد؛ آثار هنری‌ای که توسط هنرمندان خودآموز خلق شده‌اند و تحت تاثیر انتظارات مردم و قراردادهای هنری نیستند. این یک نمایش هیجان‌انگیز است که در‌ آن کلکسیونرها می‌توانند هنرهایی که کمتر دیده‌ شده‌اند را انتخاب کنند. این آرت‌فر یک فضای خودمانی ایجاد کرده و دیگران را به بحث و گفت‌وگوهای هنری تشویق می‌کند. طیف آثار هنری آوت‌سایدر نیویورک بسیار گسترده است. درواقع، گالری‌های شرکت‌کننده آثاری در قالب رسانه‌های تجربی، رنگ روغن، آثار شیشه‌ای، شعر و عکس به‌نمایش می‌گذارند.

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۹ بهمن بازدید عمومی: ۱۰ بهمن تا ۱۹ بهمن

در این نمایشگاه

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 36543
1399 | بدون عنوان

محمودخان

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Davood Koochaki, Untitled, 2018, 36633
1397 | بدون عنوان

داوود کوچکی

99.1 × 69.8سانتی‌متر

کَوین-موریس گالری

, Cc, Untitled, 2020, 36549
1399 | بدون عنوان

سی سی

19 × 23سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Cc, Untitled, 2020, 27586
1399 | بدون عنوان

سی سی

25 × 19سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Cc, Untitled, 2020, 36550
1399 | بدون عنوان

سی سی

27 × 27سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Salim Karami, Untitled, 2010, 36546
1389 | بدون عنوان

سلیم کرمی

13 × 19سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Salim Karami, Untitled, 2010, 36544
1389 | بدون عنوان

سلیم کرمی

13 × 19سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Salim Karami, Untitled, 2010, 36545
1389 | بدون عنوان

سلیم کرمی

13 × 19سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Abolfazl Amin, Untitled, 2020, 27654
1399 | بدون عنوان

ابوالفضل امین

9 × 2سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Abolfazl Amin, Untitled, 2020, 36547
1399 | بدون عنوان

ابوالفضل امین

40 × 9سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Abolfazl Amin, Untitled, 2020, 36548
1399 | بدون عنوان

ابوالفضل امین

11 × 4سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Nazanin Tayebeh, Untitled, 2020, 36551
1399 | بدون عنوان

نازنین طیبه

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Nazanin Tayebeh, Untitled, 2020, 29393
1399 | بدون عنوان

نازنین طیبه

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Nazanin Tayebeh, Untitled, 2020, 36552
1399 | بدون عنوان

نازنین طیبه

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 36542
1399 | بدون عنوان

محمودخان

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 36541
1399 | بدون عنوان

محمودخان

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Yuichiro Ukai, Untitled, 2020, 36645
1399 | بدون عنوان

یوییچیرو اوکای

73.5 × 82.5سانتی‌متر

یوکی‌کو کوییده پرزنتز

, Wesley Anderegg, Untitled, 2020, 36644
1399 | بدون عنوان

وسلی آندرگ

46 × 30سانتی‌متر

گالری استوارت

, James Castle, Untitled, , 36643
بدون عنوان

جیمز کاستل

43.2 × 24.8سانتی‌متر

گالری فلیشر اولمن

, Mehrdad Rashidi, Untitled, 2015, 36641
1394 | بدون عنوان

مهرداد رشیدی

11 × 18سانتی‌متر

گالری هنری بوکسر

, Mehrdad Rashidi, Untitled, 2016, 36642
1395 | بدون عنوان

مهرداد رشیدی

20 × 11سانتی‌متر

گالری هنری بوکسر

, Mehrdad Rashidi, Untitled, 2017, 36640
1396 | بدون عنوان

مهرداد رشیدی

24 × 33سانتی‌متر

گالری هنری بوکسر

, Mehrdad Rashidi, Untitled, 2016, 36639
1395 | بدون عنوان

مهرداد رشیدی

20 × 13سانتی‌متر

گالری هنری بوکسر

, Reza Shafahi, Untitled, 2019, 36636
1398 | بدون عنوان

رضا شفاهی

71.1 × 45.7سانتی‌متر

گالری جیمز بارون

, Reza Shafahi, Untitled, 2020, 36635
1399 | بدون عنوان

رضا شفاهی

27 × 19سانتی‌متر

گالری جیمز بارون

, Davood Koochaki, Untitled, 2019, 36632
1398 | بدون عنوان

داوود کوچکی

21 × 19سانتی‌متر

کَوین-موریس گالری

اخبار و مقاله ها

bktop