icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر آوت‌سایدر- پاریس ۲۰۲۰
آرت‌فر آوت‌سایدر

30 مهر تا 9 آبان 1399

آوتسایدر آرت فر به عنوان آرت فر اختصاصی در زمینه ی هنرمندان خودآموز و آوتسایدر برای هشتمین دوره در پاریس کار خود را شروع خواهد کرد. برای اولین بار این آرتفر با ترکیبی از نمایش آنلاین و حضوری با شرکت 39 شرکت کننده از 29 شهر از 12 کشور فعالیت خواهد کرد. این دوره شاهد یکی از بین المللی ترین نسخه های این آرتفر خواهیم بود. در این دوره در کنار نمایش آنلاین آرتفر، نمایشگاهی ویژه توسط کیورویتور سابق مرکز پومپیدو در هتل درو با عنوان پرسونای جنسی، برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29379
1399 | بدون عنوان

محمودخان

100 × 70سانتی‌متر

, Cc, Untitled, 2020, 29385
1399 | بدون عنوان

سی سی

90 × 60سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Cc, Untitled, 2020, 29386
1399 | بدون عنوان

سی سی

110 × 90سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Nazanin Tayebeh, Untitled, 2020, 29392
1399 | بدون عنوان

نازنین طیبه

50 × 70سانتی‌متر

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29381
1399 | بدون عنوان

محمودخان

70 × 100سانتی‌متر

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29380
1399 | بدون عنوان

محمودخان

70 × 100سانتی‌متر

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29383
1399 | بدون عنوان

محمودخان

70 × 50سانتی‌متر

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29382
1399 | بدون عنوان

محمودخان

100 × 70سانتی‌متر

, Mahmoudkhan, Untitled, 2020, 29384
1399 | بدون عنوان

محمودخان

70 × 100سانتی‌متر

, Mohammad Banissi, Untitled, 2020, 29389
1399 | بدون عنوان

محمد بنی‌سی

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Mohammad Banissi, Untitled, 2020, 29390
1399 | بدون عنوان

محمد بنی‌سی

42 × 30سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Mohammad Banissi, Untitled, 2020, 29391
1399 | بدون عنوان

محمد بنی‌سی

50 × 70سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Cc, Untitled, 2020, 29388
1399 | بدون عنوان

سی سی

70 × 90سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

, Cc, Untitled, 2020, 29387
1399 | بدون عنوان

سی سی

50 × 60سانتی‌متر

گالری آوت‌سایدر اینن//

اخبار و مقاله ها

bktop