icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مِن‌آرت ۲۰۲۴ پاریس
مِن آرت‌فر

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

29 شهريور تا 1 مهر 1403

مِن‌آرت ۲۰۲۴ پاریس

آرت‌فر من‌آرت، رویدای بین‌المللی هنر مدرن و معاصر است که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد.

این آرت‌فر برای پنجمین دوره‌ی خود، که از ۲۹ شهریور تا ۱ مهر در قلب منطقه ماره در پاریس برگزار می‌شود، منحصراً بر صحنه هنر زنان در ام‌ای‌ان‌‌ای (مخفف خاورمیانه و شمال آفریقا در زبان انگلیسی) تمرکز می‌کند و میراث زنان پیشگام را بررسی و خالقان هنر زن معاصر و نوظهور را برجسته می‌کند.

این رویداد کاملاً زنانه بسیار فراتر از مسئله‌ی"جنسیت" است و می‌کوشد تا آگاهی بازدیدکنندگان را از غنا و اهمیت این صحنه هنری در مناطق فارسی-عربی که اغلب در غرب نادیده گرفته می‌شود، افزایش دهد. این رویداد میزبان حدود سی گالری است، و برخی از آن‌ها بر طراحی تمرکز دارند.

پوستر: ریم آر

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۲۹ شهریور بازدید عمومی: ۳۰ شهریور-۱ مهر

bktop