icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
لیسته شوتایم ۲۰۲۳
لیسته شوتایم

17 خرداد تا 4 تير 1402

لیسته شوتایم آنلاین در سال 2020 به عنوان یک آرت‌فر دیجیتال راه‌اندازی شد. از سال 2021، این پلتفرم دارای گالری‌ها و فضاهای پروژه‌ای خواهد بود که قادر به شرکت در نمایشگاه فیزیکی نیستند، در حالی که به طور همزمان به گالری‌های موجود در آرت‌فر لیسته بازل این فرصت را می‌دهد تا ارائه‌های خود را در حوزه دیجیتال گسترش دهند.

لیسته شوتایم آنلاین به لیسته اجازه می دهد تا شبکه بین‌المللی خود را بیشتر توسعه دهد و مجموعه‌داران، متصدیان و هنردوستان را در سراسر جهان قادر می سازد بدون نیاز به حضور فیزیکی، یک دید کلی از صداهای جدید در هنر معاصر به دست آورند.

پوستر: ماریِل کپانا

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید خصوصی: ۱۷-۲۱ خرداد بازدید عمومی: ۲۲ خرداد-۴ تیر

در این نمایشگاه

, Yousha Bashir, Untitled, 2022, 65650
1401 | بدون عنوان

یوشا بشیر

243 × 194 × 4سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Jin Han Lee, You and Me, 2023, 65779
1402 | تو و من

جین هان لی

150 × 200سانتی‌متر

, Lou Masduraud, Escape Plan, 2023, 65778
1402 | نقشه‌ی فرار

لو مزدوارد

40 × 70 × 3سانتی‌متر

, Monica Mays, Shadowbox, 2023, 65776
1402 | جعبه‌ی سایه

مونیکا مِیز

66 × 49 × 4سانتی‌متر

, Filip Rybkowski, Great Battle of the Doves for the Last Olive Branch, 2022, 65774
1401 | نبرد عظیم کبوترها برای آخرین شاخه‌ی زیتون

فلیپ ریبکوسکی

158 × 122سانتی‌متر

, Cezary Poniatowski, Nekromantik, 2016, 65773
1395 | نکرومانتیک

سزاری پونیاتوسکی

180 × 145سانتی‌متر

, Rasoul Ashtary, Untitled, 2023, 65772
1402 | بدون عنوان

رسول اشتری

, Rasoul Ashtary, Untitled, 2023, 65771
1402 | بدون عنوان

رسول اشتری

, Rasoul Ashtary, Untitled, 2023, 65656
1402 | بدون عنوان

رسول اشتری

150 × 120سانتی‌متر

, Yousha Bashir, Untitled, 2022, 65648
1401 | بدون عنوان

یوشا بشیر

227 × 182سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Yousha Bashir, Untitled, 2023, 65649
1402 | بدون عنوان

یوشا بشیر

140 × 125 × 9سانتی‌متر

زیرزمین دستان

, Yousha Bashir, Untitled, 2022, 65651
1401 | بدون عنوان

یوشا بشیر

231 × 200سانتی‌متر

زیرزمین دستان

bktop