icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پنجاهمین له رانکُنتر دُ لَ فوتوگرافی
له رانکُنتر دآرل

10 تير تا 31 شهريور 1398

پنجاهمین له رانکُنتر دُ لَ فوتوگرافی

«له رانکُنتر دآرل» که از سال 1970، همه‌ساله در فصل تابستان برگزار میشود، تاثیر زیادی بر جمع آوری و انتشار هنر عکاسی در جهان داشته است. این رویداد در طی بیش از چهل نمایشگاه در مکان‌های مختلف شهر آرل برگزار می‌شود. این جشنواره بیش از 140.000 بازدید کننده دارد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: از 1 ژوئن تا 22 سپتامبر

برنامه های جانبی

• نمایشگاه‌ها • جایزه‌ها • کتاب‌ها

هنرمند ایرانی «مهرعلی رزاق‌منش» در نمایشگاه گروهی «در بابِ زمین: تصور، تکنولوژی و جهان طبیعی» در موزه‌ی فوم در طی «پنجاهمین له رانکُنتر دُ لَ فوتوگرافی» شرکت می‌کند. همچنین، هنرمند ایرانی «هاشم شاکری» نیز با اثر «مرثیه‌ای برای مرگ هامون» در «پنجاهمین له رانکُنتر دُ لَ فوتوگرافی» شرکت می‌کند.

اخبار و مقاله ها

bktop