icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جینگ‌آرت ۲۰۲۱
جینگ‌آرت

20 خرداد تا 23 خرداد 1400

جینگ‌آرت ۲۰۲۱

جینگ‌آرت در سومین دوره‌ی برگزاری‌اش به مرکز نمایشگاه‌های پکن برمی‌گردد. ۴۳ شرکت‌کننده از ۱۱ کشور جهان و ۴۲ شهر سراسر جهان در این رویداد حضور دارند. جینگ‌آرت بر روی هنر مدرن و معاصر متمرکز است. آثار متخب این رویداد در قالب نقاشی، مجسمه، چیدمان و رسانه‌های جدید، دیزاین و... هستند. این ‌آرت‌فر هنر جهانی را گردهم می‌آورد و میان تاریخ سنت و فرهنگ‌ها همچنین هنر معاصر پیوند ایجاد می‌کند.

در این نمایشگاه

, Ali Zakeri, the Eliminate, 2015, 22381
1394 | حذف

علی ذاکری

180 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 22289
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

180 × 200سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2016, 22383
1395 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

210 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 45897
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

50 × 50سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, The Eliminate (The Sons of God), 2015, 45893
1394 | حذف (پسران خدا)

علی ذاکری

25.5 × 40سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 45896
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

50 × 50سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2016, 45895
1395 | بدون عنوان

علی ذاکری

29 × 40.5سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2017, 45894
1396 | بدون عنوان

علی ذاکری

120 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2017, 45892
1396 | بدون عنوان

علی ذاکری

120 × 150سانتی‌متر

گالری سرای

, Ali Zakeri, Untitled, 2017, 45891
1396 | بدون عنوان

علی ذاکری

180 × 200سانتی‌متر

گالری سرای

bktop