icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آرت‌فر ایندیا ۲۰۱۸
آرت‌‌فر ایندیا

20 بهمن تا 23 بهمن 1396

آرت‌فر ایندیا ۲۰۱۸

ایندیا آرت‌ فِر که بشکل هر ساله در شهر دهلی نو برگزار می‌گردد، بازتابی از صحنه‌ی هنری سریع التوسعه‎ی کشور هند است. این رویداد همچنین بینش درستی از چشم‌انداز فرهنگی کشورهای همسایه به دست می‌دهد.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: 9 - 12 فوریه

اخبار و مقاله ها

بازگشت ایندیا آرت‌ فِر به ریشه‌هایش

بازگشت ایندیا آرت‌ فِر به ریشه‌هایش

مدیر جدید ایندیا آرت‌ فِر، جاگدیپ چاگپال، خود را متعهد به نگه داشتن تقریبا 70 درصد تمامی گالری‌های هندی در نمایشگاه هنری شدیدا انفرادی دهلی می‌داند، جاییکه کیفیت در حال افزایش بوده اما رویداد مزبور همچنان یکنواختی مطلوبی ندارد.

وب‌سایت
ایندیا آرت‌ فِر به آهستگی فُرمَت جدید خود را پیدا می‌کند

ایندیا آرت‌ فِر به آهستگی فُرمَت جدید خود را پیدا می‌کند

در فوریه‌ی سال جاری، ایندیا آرت فِر دهمین دوره‌ی خود را در شهر دهلی نو برگزار نمود. این رویداد که در محوطه‌ی نمایشگاهی مرکز ملی صنایع کوچک در قلب شهر برگزار شد، بزرگترین دوره‌ی این رویداد از آغاز به فعالیتش در سال 2008 محسوب می‌شود.

وب‌سایت
bktop