icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جی. زی. - بازل ۲۰۲۱
جی. زد. بازل

16 شهريور تا 20 شهريور 1400

جی. زی. - بازل ۲۰۲۱

ششمین دوره‌ از جی. زی. - بازل ۲۰۲۱ در مرکز هنری مشهور بازل برگزار می‌شود. موضوع امسال جی. زی. - بازل «ماورا» است، ماورا چیزیست که ما نمی‌توانیم ببینیم. معنا و احساس پشت فرم‌ها و بین رنگ‌های خیلی از آثار هنری است. «ماورا» همچنین به معنای امید و وعده‌ایست که همیشه در پشت هر واقعیت، چیزی وجود دارد که ممکن است چشم‌انداز تخیل و امنیت ما را ارائه دهد.

bktop