icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جی. زی. - بازل ۲۰۱۹
جی. زد. بازل

23 خرداد تا 26 خرداد 1398

جی. زی. - بازل ۲۰۱۹

آرت‌فرِ جی. زی. - بازل ۲۰۱۹، پنجمین نسخه از آرت فِری برای هنرمندان است که امکان آشنایی با هنرمندان از نزدیک و همکاری با آنها در فعالیت‌های برنامه ریزی شده را فراهم می‌کند. نمایش مجموعه‌ی بزرگی از طراحی‌ها و آثار هنری معاصر به بازدید کنندگان فرصتی میدهد تا آثار هنری بی نظیر را با قیمتی مناسب پیدا کنند.

اطلاعات بازدیدکننده

روزهای بازدید: ۲۳ تا ۲۶ خرداد

اخبار و مقاله ها

bktop