icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فریز اسکالپچر ۲۰۲۰
فریز اسکالپچر

14 مهر تا 27 مهر 1399

فریز اسکالپچر ۲۰۲۰

فریز اسکالپچر بار دیگر در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ مهر به پارک ریجنت لندن برمیگردد. در این دوره آثاری از 12 هنرمند مطرح بین المللی از جمله سارا لوکاس و اریک فیشل در سراسر این باغ انگلیسی به نمایش در می آید.

اطلاعات بازدیدکننده

بازدید عمومی: ۱۴ تا ۲۷ مهر

در این نمایشگاه

, David Altmejd, Bronze Bodybuilders, 2015, 29033
1394 | بدنسازان برنزی

دیوید آلتمج

وایت کیوب

, Arne Quinze, Lupine Tower, 2020, 29034
1399 | برج توپین

آرنه کویینز

گالری ماروانی مرسیِر

, Rebacca Warren, Aurelius, 2019, 28980
1398 | ارِلیوس

ربکا وارِن

گالری مکس هتزلر

اخبار و مقاله ها

bktop